- ตู้จ่ายไฟ 12V + Battery  
- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600P + LZ  
- Exit Switch  
ราคาเพียง 4,000 บาท