Features:
- ควบคุมการเข้าออกประตูโดยใช้บัตรทาบ
- รองรับบัตรได้ 500 ใบ
- ระยะการอ่านบัตร 5-15 เซนติเมตร
- ตัวเครื่องกันน้ำได้
- เลือกเข้าประตูได้โดยการใช้รหัส หรือทาบบัตร , ทาบบัตรก่อนแล้วให้ยืนยันด้วยการกดรหัส
อุปกรณ์ในชุดมีดังนี้
- เครื่องอ่านบัตร ยี่ห้อ HIP รุ่น CMG 260 1 เครื่อง
- กลอนไฟฟ้าแม๊กเนติกขนาด 600 ปอนด์ พร้อม LZ 1 ชุด
- พาวเวอร์ซัพพลาย + แบตเตอร์รี่สำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับ 1 ชุด
- ปุ่ดกด EXIT 1 อัน
- บัตร RFID จำนวน 100 ใบ
ราคา : Call.- บาท