อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย:
- หัวอ่าน SOYAL AR-721HV3
- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 600P+LZ
- ตู้จ่ายไฟ 12V + Battery
- ปุ่มกดออก 1 ตัว
- ฟรี บัตร 20 ใบ
- ราคาพร้อมติดตั้ง
- รับประกัน 1 ปี
ราคา : 8,900.00 บาท