อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ ALBANO รุ่น 2000Kg
- แผงควบคุมมอเตอร์ G100 1 แผง
- รีโมท จำนวน 2 อัน
- ฟันเฟือง 1 กล่อง (4 เมตร)
ราคาขายปลีก :  15,000.00 บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง 19,900.00 บาท
    ประกอบด้วย
  - ชุดมอเตอร์ ALBANO รุ่น 2000Kg
  - ค่าบริการติดตั้ง 3,000 บาท
  - ชุดป้องกันการชน 1 ชุด ราคา 1,500 บาท
  - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 400 บาท