อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ Centurion รุ่น D10
- แผงควบคุมมอเตอร์ 1 แผง
- แบตเตอรี่ 1 ลูก
- รีโมท จำนวน 2 อัน
- ฟันเฟือง 1 กล่อง (4 เมตร)
ราคาขายปลีก :  Call บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง Call บาท