อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ Centurion รุ่น D5 Evo
- แผงควบคุมมอเตอร์ 1 แผง
- แบตเตอรี่ 1 ลูก
- รีโมท จำนวน 2 อัน
- ฟันเฟือง 1 กล่อง (4 เมตร)
ราคาขายปลีก :  15,000.00 บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง 20,000.00 บาท
    ประกอบด้วย
  - ชุดมอเตอร์ Centurion รุ่น D5 Evo
  - ค่าบริการติดตั้ง 3,000 บาท
  - ชุดป้องกันการชน 1 ชุด ราคา 1,500 บาท
  - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 500 บาท
ราคานี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 เท่านั้น