อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ รุ่น DKC800AC
- รีโมท จำนวน 3 อัน
- ฟังเฟือง 1 กล่อง (4 เมตร)
ราคาขายปลีก :  7,500.00 บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง 12,500.00 บาท
    ประกอบด้วย
  - มอเตอร์ รุ่น DKC800AC
  - ค่าบริการติดตั้ง 3,000 บาท
  - ชุดป้องกันการชน 1 ชุด ราคา 1,500 บาท
  - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 500 บาท