อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- มอเตอร์ FAAC รุ่น 741 900Kg.
- แผงควบคุมมอเตอร์ G100 1 แผง
- รีโมท จำนวน 2 อัน
- ฟังเฟือง 1 กล่อง (4 เมตร)
ราคาขายปลีก :  45,00.00 บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง 51,000.00 บาท
    ประกอบด้วย
  - ชุดมอเตอร์ FAAC รุ่น 741 900Kg.
  - ค่าบริการติดตั้ง 3,000 บาท
  - ชุดป้องกันการชน 1 ชุด ราคา 2,000 บาท
  - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 1000 บาท