อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

- มอเตอร์บานสวิง DEA SWD-351EN 1 คู่
- แผงคอนโทรนมอเตอร์ 1 ชุด
- ชุดรีโมทเปิด-ปิด 2 ตัว
- แบตเตอรี่ 1 ลูก

ราคาขายปลีก : 31,600.00  บาท
***ราคาขายส่งสามารถติดต่อได้ที่ออฟฟิศ
 
** ราคาขายพร้อมติดตั้ง 37,600.00 บาท
    ประกอบด้วย
  - ชุดมอเตอร์บานสวิง DEA SWD-351EN
  - ค่าบริการติดตั้ง 5,000 บาท (ข้างละ 2,500 บาท)
  - ชุดป้องกันการชน 1 ชุด ราคา 1,500 บาท
  - ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง 500 บาท