ตัวอย่างการใช้งาน
 MERLIN M28S
   
  คู่มือ
 คู่มือผู้ใช้งาน
 สเปคของสายลวด
MERLIN M28S
ENERGIZERS
๏ จอแสดงผล LCD แสดงข้อมูลง่ายต่อการอ่าน
๏ Output 9,300 โวลต์ 7.6 จูล
๏ Keypad ต่อควบคุมกับเครื่อง
๏ Tag switch สำหรับทาบที่ตัวเครื่อง
๏ ระยะเวลาสำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ) 6 ชั่วโมง
๏ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โครงการหมู่บ้าน