คุณสมบัติพิเศษ
  • D.I.Y 2 WIRE SYSTEM เหมาะกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว เชื่อมต่อปลดล๊อคประตูรั้วรีโมทไฟฟ้าได้
• กดกริ่ง เห็นภาพ พูดคุย ปลดล็อค
• หน้าจอสี
• เรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านของผู้อยูอาศัย
  ราคา Call.-