คุณสมบัติพิเศษ
  • จอสีขนาด 7inch Color Digital LCD ความละเอียดสูง ควบคุมทุกอย่างเพียงปลายนิ้วสัมผัส
• เชื่อมต่อและบันทึกภาพได้ 2 กล้อง ทั้งจากกล้อง CCTV และ กล้องที่กริ่งหน้าบ้านได้ เปรียบเสมือน
DVR ในตัวจอเอง
• สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การสนทนา เวลาวันที่ได้
  ราคา Call.-