คุณสมบัติพิเศษ
  • สามารถเห็นภาพและพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้ พร้อมทั้งปลดล็อคจากในบ้านได้ เมื่อมีคนมากดกริ่ง
• สามารถสนทนากับหน่วยรักษาความปลอดภัยได้
• สามารถสนทนาภายในบ้านได้ กรณีในบ้านมีมากกว่า 1 จุด
• สามารถเรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านได้
  ราคา Call.-