คุณสมบัติพิเศษ
  • สามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้ พร้อมทั้งปลดล็อคจากในบ้านได้ เมื่อมีคนมากดกริ่ง
• สำหรับ DP-906H สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้ 4 เสียง
• สามารถเดินสายได้ไกล 300 เมตร โดยใช้สายโทรศัพท์ 0.65 mm
• ใช้ไฟ 220 V (สามารถเสียบปลั๊กได้เลย
  ราคา Call.-