คุณสมบัติพิเศษ
  • สามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้ พร้อมทั้งปลดล็อคจากในบ้านได้ เมื่อมีคนมากดกริ่ง
• เป็น intercom พูดคุยกันระหว่างเครื่องภายในได้
• สามารถเดินสายได้ไกล 300 เมตร โดยใช้สายโทรศัพท์ 0.65 mm
• ใช้ไฟ 220 V (สามารถเสียบปลั๊กได้เลย)
  ราคา Call.-