คุณสมบัติพิเศษ
  • เป็น intercom พูดคุยกันระหว่างเครื่องภายในได้ (ระหว่างแม่กับลูก) โดยไม่ต้องยกหู
• ตัวแม่ (KIC-301/304/308) สามารถเรียกไปตัวลูก (KIC-300S) โดยระบุเครื่องได้ โดยกดปุ่มเครื่องที่ต้องการ
• ตัวลูก (KIC-300S) สามารถรับและโทรหาตัวแม่ (KIC-301/304/308) ได้ แต่คุยระหว่างเครื่องกันเองไม่ได้
• สามารถเดินสายได้ไกล 200 เมตร โดยใช้สายโทรศัพท์ 0.65 mm
• ใช้ไฟ DC 6 V (ถ่าน AA 1.5 V 4 ก้อน)
  ราคา Call.-