คุณสมบัติพิเศษ
  • สำหรับโครงการคอนโด & บ้านราคา 1-2 ล้าน ระยะสายไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร
• ผู้อยู่อาศัย/เจ้าของห้อง เข้าตึกด้วยรหัส
• ผู้มาติดต่อ ติดต่อตรงกับเจ้าของห้องด้วยการกด บ้านเลขที่และผู้มาติดต่อสามารถพูดคุยกับเจ้าของห้อง
โดยตรง และเจ้าของห้องสามารถกดปลดล็อคที่โทรศัพท์เพื่ออนุญาตให้เข้ามาในตึกได้ และที่โทรศัพท์
สามารถกดเรียกที่ รปภ.หรือ operator ได้
  ราคา Call.-