คุณสมบัติพิเศษ
  • Intercom 5 จุด 11 จุด
• เป็น intercom พูดคุยกันระหว่างเครื่องภายในได้
• สามารถเรียกไปเครื่องอื่นๆโดยระบุเครื่องได้ โดยกดปุ่มเครื่องที่ต้องการ
• เมื่อกดปุ่ม P/G (paging) สามารถพูดกระจายเสียงไปเครื่องอื่นๆได้ โดยเครื่องที่รับไม่ต้องยกหู
• สามารถเดินสายได้ไกล 1 กิโลเมตร โดยใช้สายโทรศัพท์ 0.65 mm
• ใช้ไฟ DC 24 V (power supply PS-M1)
  ราคา Call.-