Features:
- Modular Design แยกอิสระระหว่างแผงควบคุม แผงสายนอก แผงสายใน
- แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์
- เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น " เวลาปลุกของท่าน 10.30 นาฬิกา"
New Compact ระบบโทรศัพท์ IP-PBX ตู้สาขาระบบไอพี ขนาดเล็ก ตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งาน
- ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการติดต่อได้เอง (DISA)
- รับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้โดยเพิ่มแผงวงจร
- สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 40,000 รายการ
- สามารถคำนวณค่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสา
- ต่อกับสายนอกแบบ IP (IP Trunk)
- รองรับ SIP Phone / Soft Phone
ราคา : Call บาท